Sild 10

Voldterræn. (Birkelyhjemmet)

Gå nu over Rådhusgade og fortsæt op på den del af volden, på hvis venstre side Birkelyhjemmet ligger. Hagenavnet tilhører en af Steges betydeligste slægter. Det kan føres tilbage til 1600-tallet og har mange steder sat navn og præg på byen. Birkelyhjemmet blev således opført i 1871 af A. og V. Hage som børnehjem. I 1924 blev det overtaget af Stege kommune og fungerede som plejehjem. I 2001 kom det til at hedde ”Oasen” og er for tiden indrettet til værested for ensomme og psykisk syge.

Gå nu videre ad volden til du når Langgade og gør her en lille afstikker til venstre ad Langgade, til du når det store gule hus med sild 11.

54.988528, 12.284015


Loading...

This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.