Sild 4

Rosengårdsstræde, tidl. Bystrædet, bygrænse

Når folk fra Vest skulle ind til Stege med varer, måtte de over en bro for at komme gennem Borgen, og derefter igen over en bro for at komme ind til byen. Før lensmandsposten i 1663 blev ophævet, måtte de også igennem avlsgården, da deres medbragte varer skulle beses og undersøges af slotsfogeden og hans betjente. Varerne skulle nemlig først tilbydes kongen, d.v.s. høvedsmanden på slottet. Kun, hvad han ikke ville købe, blev ført ind i byen.

Dette kunne kun ske ad det stræde, der begrænsede slotsgrunden, og som dengang hed Bystrædet. Dette stræde hedder nu Rosengårdsstræde efter en købmand Rosengård, der havde en gård i strædet. Passér Rosengårdsstræde og gå, til du når kommunens store parkeringsplads. På hjørnet lige før denne finder du sild 5.

54.983615, 12.285803