Herring 27

Møn’s only inhabited medieval house

Det nord/syd vendte hus, der går fra Kirkepladsen og ud til Provstestræde, blev bygget i 1400-tallet som latinskole, og er det eneste beboede middelalderhus på hele Møn. Længen, der går vinkelret ud fra skolehuset,   blev bygget i 1825, og fem år senere blev det lille baghus med den skrå gavl bygget og indrettet til småkreaturer. Morten Reenberg havde ikke meget tilovers for den sorte skole, der blev kaldt således p.g.a. diciplenes sorte klæder. Han havde på stedet hellere set en dansk regne- og skriveskole og gav diciplene følgende skudsmål: ”De ere unyttige, uoptugtede og ugudelige drenge, som vide ikke andet end at betle, stjæle, drikke og bande. De fortjener for deres ugudeligheds skyld at pidskes af bysvenden og forsendes til børnehuset”!                                                                    

År 1701 omdannedes skolen da også til fattigskole, ligesom der var mænd,  der først gik på latinskolen for at lære basale boglige færdigheder, og derefter kom på den ved sild nr. 11 nævnte navigationsskole. Senere har der været forskellige former for asyl og erhverv, og  nu er der blot privat beboelse.

Gå nu ned ad trinene til højre, gennem slippen og til venstre ad Provstestræde til sild 28.

54.983849, 12.28365